Projekty unijne

Przebudowa i rozbudowa Zakładu Rybnego „BARKAS” wraz z zakupem maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu”

Celem operacji: „Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu”.

Wielkość dofinansowania: 50% wydatków kwalifikowanych

Źródło dofinansowania: Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

W październiku 2020 roku BARKS S.J. podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji w sektorze przetwarzania i obrotu produktami rybnymi w ramach działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Inwestycja polega na:

  • przebudowie i rozbudowie istniejącej części zakładu Zakładu Przetwórstwa Ryb „Barkas”, obejmujących ostatni etap cyklu produkcyjnego polegającego na całkowitej zmianie sposobu pakowania i dystrybucji (ekspedycji) wyrobów rybnych oraz budowie pomieszczeń socjalnych;
  • instalacji paneli fotowoltaicznych wraz ze stacją transformatorową do wytwarzania energii na potrzeby działalności produkcyjnej Zakładu;
  • rozbudowie linii technologicznej do pakowania produktów;
  • zakupie wewnętrznych środków transportu;
  • zakupie zewnętrznych specjalistycznych środków transportu do dystrybucji produktów rybnych.

W ramach etapu I zrealizowano przebudowę i rozbudowę Zakładu, zainstalowano panele fotowoltaiczne na gruncie oraz rozbudowano linię technologiczną do pakowania produktów.

Zakres podjętych i zrealizowanych prac prezentują poniższe zdjęcia