Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

na wykonanie Instalacji fotowoltaicznych (trójfazowej o mocy ok. 246 kW, zamontowanej na glebie) wraz ze stacją transformatorową (kontenerową o mocy do 630 kVA z transformatorem 400kVA)

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: Instalacji fotowoltaicznych wraz ze stacją transformatorową
w ramach przebudowy i rozbudowy zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” na działkach nr 62 i 205, obręb
Obroty, gmina Kołobrzeg. Szczegółowy zakres prac zawiera Projekt Budowlany budowy instalacji
fotowoltaicznych wraz ze stacją transformatorowa oraz Przedmiar robót będące do pobrania w siedzibie
zamawiającego.

Dodatkowe materiały, znajdą Państwo w sekcji: Do pobrania

 

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Zgodnie z pkt 10.6 Zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 12.02.2021 postępowanie o wybór wykonawcy podlega unieważnieniu z powodu braku dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. W terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
na roboty budowlane – rozbudowa budynku zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” i roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, co, instalacja wentylacyjna, roboty elektryczne

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: rozbudowy z przebudową zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” na działce nr 62, obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Szczegółowy zakres prac zawiera Projekt Budowlany rozbudowy z przebudową zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” oraz Przedmiar robót będące do pobrania w siedzibie zamawiającego.

Dodatkowe materiały, znajdą Państwo w sekcji: Do pobrania

Informacja o wyniku postępowania:
Wybrano ofertę podmiotu SGB Grzegorz Bobola,
ul. Bałtycka 31, 78-100 Kołobrzeg, NIP 8571556551.