Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2021

Maszyna pakująca w systemie MAP i typu Skin

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

Półautomatyczna maszyna pakująca w wersji odpornej na korozję, przeznaczona do wytwarzania opakowań z gotowych tacek i zgrzewalnej folii górnej. Zastosowanie: pakowanie w systemie MAP i typu Skin

Dodatkowe materiały, znajdą Państwo w sekcji: Do pobrania

Informacja o wyniku postępowania:

Wybrano ofertę podmiotu - MULTIVAC Sp. z o.o. ul. Ziemska 35, 21-002 Natalin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021

Wózek widłowy o udźwigu nominalnym od 1,8 do 2 tony

Wózek paletowy o udźwigu nominalnym od 1,2 do 1,8 tony

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

  1. Wózek widłowy o udźwigu nominalnym od 1,8 do 2,0 tony - 1 szt.
  2. Wózek paletowy o udźwigu nominalnym od 1,2 do 1,8 tony – 1 szt.

Dodatkowe materiały, znajdą Państwo w sekcji: Do pobrania

 

Informacja o wyniku postępowania:
Wybrano ofertę podmiotu - FUT LIFT Wózki Widłowe Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

Samochód dostawczy z nadwoziem izotermicznym o ładowności ok. 600-1200 kg

z agregatem chłodniczym i rejestratorem temperatury

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: samochód dostawczy z nadwoziem izotermicznym o ładowności ok. 600-1200 kg z agregatem chłodniczym i rejestratorem temperatury

Dodatkowe materiały, znajdą Państwo w sekcji: Do pobrania

Informacja o wyniku postępowania:

Wybrano ofertę podmiotu Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k., ul Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

samochód dostawczy izolowany termicznie o ładowności ok. 450-650 kg
z agregatem chłodniczym i rejestratorem temperatury

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: samochód dostawczy izolowany termicznie o ładowności ok. 450-650 kg z agregatem chłodniczym i rejestratorem temperatury.

Dodatkowe materiały, znajdą Państwo w sekcji: Do pobrania

Informacja o wyniku postępowania:

Wybrano ofertę podmiotu Mojsiuk Sp. z o.o. Sp. k., ul Koszalińska 89, 76-039 Stare Bielice

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

Wykonanie robót instalacyjnych - instalacji chłodniczych w rozbudowywanej
części budynku zakładu przetwórstwa rybnego (wg kosztorysu) (Zapytanie ofertowe nr 3/2021 z dnia 19.08.2021)

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

Informacja o wyniku postępowania:
Wybrano ofertę podmiotu COOL-SERVICE Adam Skibicki
ul. Stoczniowa 9, 78-100 Kołobrzeg

 

DO POBRANIA:

WYNIK POSTEPOWANIA:

Informacja o wyborze oferty - DOC

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

na wykonanie Instalacji fotowoltaicznych (trójfazowej o mocy ok. 246 kW, zamontowanej na glebie) wraz ze stacją transformatorową (kontenerową o mocy do 630 kVA z transformatorem 400kVA)

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: Instalacji fotowoltaicznych wraz ze stacją transformatorową
w ramach przebudowy i rozbudowy zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” na działkach nr 62 i 205, obręb
Obroty, gmina Kołobrzeg. Szczegółowy zakres prac zawiera Projekt Budowlany budowy instalacji
fotowoltaicznych wraz ze stacją transformatorowa oraz Przedmiar robót będące do pobrania w siedzibie
zamawiającego.

Dodatkowe materiały, znajdą Państwo w sekcji: Do pobrania

 

Postępowanie zostało unieważnione

Zgodnie z pkt 10.6 Zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 12.02.2021 postępowanie o wybór wykonawcy podlega unieważnieniu z powodu braku dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. W terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta.

Informacja o wyniku postępowania:
Wybrano ofertę podmiotu SGB Grzegorz Bobola,
ul. Bałtycka 31, 78-100 Kołobrzeg, NIP 8571556551.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
na roboty budowlane – rozbudowa budynku zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” i roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, co, instalacja wentylacyjna, roboty elektryczne

NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: rozbudowy z przebudową zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” na działce nr 62, obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Szczegółowy zakres prac zawiera Projekt Budowlany rozbudowy z przebudową zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” oraz Przedmiar robót będące do pobrania w siedzibie zamawiającego.

Dodatkowe materiały, znajdą Państwo w sekcji: Do pobrania

Informacja o wyniku postępowania:
Wybrano ofertę podmiotu SGB Grzegorz Bobola,
ul. Bałtycka 31, 78-100 Kołobrzeg, NIP 8571556551.