Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
logo Unii Europejskiej oraz PO RYBY 2014 2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programie Operacyjnym „Rybactwo I Morze” z działania Przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,

Krótki opis operacji:

Przebudowa i rozbudowa Zakładu Rybnego „BARKAS” wraz z zakupem maszyn i urządzeń oraz środków transportu.